Thời gian trồng rau củ quả trong năm

0

Như các bạn đã biết, để cây trồng được tươi tốt thì điều quan trọng nhất là phải trồng đúng thời vụ. Và để làm được điều đó, CLV xin được gởi đến các bạn bài viết thời gian trồng rau củ quả trong năm để chọn lựa cây trồng thích hợp.

Thời gian trồng rau củ quả trong năm

+ Lịch thời vụ trồng rau, củ, quả 12 tháng trong năm:

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3
– Bầu
Cà chua
– Cà pháo, Cà bát
– Cà tím quả dài
– Cải cúc
– Dưa hấu Thái
Dưa chuột (Dưa leo)
– Đậu cove
– Xà lách xoong
– Xà lách trứng
– Bí đỏ giữa tháng
– Bí xanh
Cà chua
– Cà tím quả dài
– Cải cúc
– Dưa chuột (Dưa leo)
– Dưa hấu Thái
– Đậu bắp cuối tháng
– Đậu cove leo
– Đậu đũa
– Mồng tơi
Mướp đắng (Khổ qua)
– Mướp (Mướp hương)
– Rau dền
– Rau ngót
– Xà lách trứng
– Bí đỏ
– Bí xanh
– Cà tím quả dài
– Cải cúc
– Đậu bắp
– Đậu cove leo
– Đậu đũa
– Mồng tơi
Mướp đắng (Khổ qua)
– Mướp (Mướp hương)
– Rau dền
– Rau đay
– Rau muống
– Rau ngót
– Xà lách không cuộn
Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Cà chua
– Cà tím quả dài
Củ cải trái vụ
– Mồng tơi
– Mướp (Mướp hương)
– Rau dền
– Rau đay
– Rau muống
– Rau ngót
– Xà lách không cuộn
Cà chua
Củ cải trái vụ
– Đậu cove
– Đậu đũa
– Mồng tơi
– Mướp (Mướp hương)
– Rau dền
– Rau đay
– Rau muống
Củ cải trái vụ
– Đậu cove
– Đậu đũa
– Mồng tơi
– Mướp (Mướp hương)
– Rau dền
– Rau đay
– Rau muống
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
Bắp cải (Cải bắp) F1 BM 741 vụ sớm giữa tháng
– Bí đỏ
– Cải thảo giữa tháng vụ sớm
– Cải ngọt
– Cải mơ
– Cải bẹ mào gà
– Cải củ
– Dưa hấu Thái
– Dưa chuột (Dưa leo)
– Đậu bắp cuối tháng
– Đậu trạch lai
Mướp đắng (Khổ qua)
– Rau dền
– Rau đay
– Rau muống
– Su hào sớm (gieo chủ yếu là su hào trứng)
– Xà lách trứng
Bắp cải (Cải bắp) F1 BM 741 vụ chính
– Bí đỏ
– Bí xanh
Cà chua
– Đậu cove không leo
Củ cải
– Cải thảo vụ chính
– Cải ngọt
– Cải mơ
– Cải bẹ mào gà
– Cải củ
– Cải cúc
– Dưa hấu Thái
– Dưa chuột (Dưa leo)
– Đậu bắp
– Đậu đũa
– Đậu trạch lai
– Lơ trắng và xanh sớm
Su hào sớm (chủ yếu là gieo su hào trứng)
Mướp đắng
– Xà lách cuốn giữa tháng
– Rau muống
– Rau ngót
– Xà lách trứng
Bắp cải (Cải bắp)F1 vụ chính
– Bí đỏ
– Bí xanh
Cà chua F1
Củ cải
– Cải bó xôi
– Cải thảo vụ chính
– Cải ngọt
– Cải mơ
– Cải bẹ mào gà
– Cải củ
– Cải cúc
– Đậu cove (leo và không leo)
– Đậu đũa
– Đậu trạch lai
– Lơ trắng và xanh
– Rau ngót
Su hào vụ chính nên gieo su hào nhỡ hoặc to
– Xà lách cuốn
– Xà lách trứng
– Xà lách xoăn tím
Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
Bắp cải (Cải bắp) F1 vụ chính
– Cà chua
Củ cải
– Cải bó xôi
– Cải thảo vụ chính
– Cải ngọt
– Cải mơ
– Cải bẹ mào gà
– Đậu cove (leo và không leo)
– Đậu Hà lan
– Đậu trạch lai
– Lơ trắng và xanh
Su hào
– Xà lách cuốn
– Xà lách trứng
– Xà lách xoăn tím
Bắp cải (Cải bắp) F1 vụ muộn
– Bầu
– Cà chua vụ muộn
– Cải củ
– Cải mơ
– Cải ngọt
– Cải thảo vụ muộn
– Cải xoong
– Đậu cove (leo và không leo)
– Đậu Hà Lan
– Đậu trạch lai
– Lơ trắng và xanh
Su hào muộn chủ yếu gieo loại nhỏ và nhỡ
– Xà lách cuốn
– Xà lách trứng
– Xà lách xoăn tím
Bắp cải (Cải bắp)F1 vụ muộn
– Bầu
Cà chua vụ muộn
– Cà tím quả dài
– Cải thảo vụ muộn
– Cải ngọt
– Cải mơ
– Cải cúc
– Cải xoong
– Đậu cove (không leo)
– Dưa hấu Thái
– Dưa chuột (Dưa leo)
– Đậu cove (leo và không leo)
– Đậu trạch lai
– Lơ trắng và xanh
Su hào
– Xà lách cuốn
– Xà lách trứng
– Xà lách xoăn tím
thời gian trồng rau củ quả trong năm
Xem lịch thời gian trồng rau củ quả trong năm và chọn lựa giống trồng thật tốt sau đó Cùng làm vườn
thôi nào ^^!
(Nguồn: 2lua.vn)
Share.

Leave A Reply